Korte geschiedenis van Kiwanis Kerkrade - Landgraaf

Korte geschiedenis van Kiwanis Kerkrade - Landgraaf

 

 

Op 13 oktober 1994 hebben Wim Gerlag, Chris Hanssen en Frans Scheepens als oud tafelaars van Round Table Kerkrade 171 het initiatief genomen om tot oprichting te komen van een nieuwe Serviceclub.

Al snel groeide de club-in-oprichting uit tot een volwaardige club, waardoor er in het clubjaar 1999/2000 besloten werd ïn-organisatie” te gaan. Dit is de status van een Kiwanis club in Oprichting, waarbij het ledental van 20 is bereikt en er begonnen wordt met de voorbereidingen voor de uitreiking van het “Charter”.

In 2001 was de uitreiking van de Charter waardoor de Kiwanis club Kerkrade/Landgraaf officieel deel ging uitmaken van Kiwanis International.

Sinds die tijd hebben de enthousiaste leden veel activiteiten georganiseerd en even zovele goede doelen gesteund waarbij de kinderen in de nabije en de verre omgeving hebben mogen profiteren van de financiële en materiële bijdragen van de Kiwanis club Kerkrade/Landgraaf.